Ujian Kompetensi ICT

Kepada semua guru SJKC SMAA:
Perkara: Ujian Kompetensi ICT
Tempoh: 27/9/2013 8.00 pagi hingga 2/10/2013 12.00 tengah malam.
Laman web: http://ict-kpm.azurewebsites.net/.

Peranan Calon:
  1. Jawab dengan integriti.
  2. Pengetua / GB/ Pentadbir memantau status guru menjawab (selesai 30 soalan), belum selesai menjawab dan belum mula menjawab ujian tersebut berdasarkan modul laporan dalam sistem yang sama.
  3. Sekiranya bermasalah, hubungi: 03-77310327 / 03-77107100 atau email: helpdesk.opulens-sa.com.
Panduan Umum:
  • 30 soalan objektif. 
  • Tempoh: 40 minit.
  • Jawab semua soalan.
  • Gunakan nombor kad pengenalan masuk ke dashboard ujian > mula > jawab soalan > seterusnya > log keluar.
  • Mesti jawab soalan terpapar sebelum teruskan soalan seterusnya.
  • SEMUA GURU DAN PENTADBIR SEKOLAH dikehendaki menjawab ujian ini dalam tempoh masa yang ditetapkan.

No comments:

Post a Comment

Post a Comment